„Медицински център Репромед” – гр. Плевен е създаден в края на 2010г. и синтезира в себе си концепцията за качествена, конкурентна, достъпна и най-вече човечна медицинска услуга.

Медицинският център е разположен на три етажа в отделно крило на новопостроена сграда в унисон със съвременните тенденции в архитектурно и дизайнерско отношение. Намира се на адрес гр. Плевен, ул. „Васил Априлов“ № 14. Състои се от два сектора:

  • амбулаторен сектор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория;
  • сектор асистирана репродукция.

„Медицински център Репромед“ – Плевен е регистриран като частно лечебно заведение за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ с Управител Д-р Веселин Петков Пенков.

Притежава Удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация и Разрешение на Министерството на здравеопазването за извършване на дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

Лечебното заведение има акредитеционна оценка „отлична“ за цялостна медицинска дейност и „отлична“ за структурата по асистирана репродукция.

„Медицински център Репромед“ – Плевен има сключен договор с Център за Асистирана репродукция и извършва дейности по асистирана репродукция на жени на които е издадена заповед, че са одобрени за финансово подпомагане със средства от Фонда.