Ц Е Н О Р А З П И С
Л А Б О Р А Т О Р Н И И З С Л Е Д В А Н И Я:

АНТИТЕЛА СРЕЩУ ГАМЕТИ

Услуга Цена
Анти-кардиолипин антитела IgG + IgM 50.00 лв.
Анти-B2GP-I IgG + IgM 50.00 лв.
Анти протромбин IgG + IgM 25.00 лв.
Анти-фосфолипидни антитела – скрининг 50.00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром – разширен анализ 100.00 лв.
NK клетки 60.00 лв.
Генетична тромбофилия – стандартен анализ 110.00 лв.
Генетична тромбофилия – разширен анализ 160.00 лв.

ХОРМОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Услуга Цена
FT3 22.00 лв.
FT4 22.00 лв.
Тиреотропен хормон (TSH) 22.00 лв.
Анти – тиреоглобулин (TAT) 22.00 лв.
Анти – TPO (MAT) 22.00 лв.
Анти – Мюлеров хормон 70.00 лв.
Inhibin – B 70.00 лв.
FSH 22.00 лв.
LH 22.00 лв.
Estradiol (E2) 22.00 лв.
Prolactin 22.00 лв.
Progesterone 22.00 лв.
Testosterone 22.00 лв.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

Услуга Цена
CA 15 – 3; CA 19 – 9; CA 125 25.00 лв./бр.
ßHCG 25.00 лв.

ИНФЕКЦИОЗНИ ПРИЧИНИТЕЛИ

Услуга Цена
Chlamydia trachomatis антитела 60.00 лв.
Подготовка – серологични изследвания HIV, HBsAg, anti-HCV и
антитела IgM/IgG против Сифилис и хормонален анализ при
стартиране на IVF процедура
100.00 лв.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Услуга Цена
Подготовка за пункция на фоликули при IVF 150.00 лв.
ПКК 10.00 лв.
Коагулация 20.00 лв.
Кръвна група /паспортизация/ 10.00 лв.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ

Услуга Цена
ЯЙЧНИКОВ РЕЗЕРВ 80.00 лв.
ЯЙЧНИКОВ РЕЗЕРВ – РАЗШИРЕН 140.00 лв.
ПАКЕТНА ЦЕНА 5 ХОРМОНА 85.00 лв.
ПАКЕТНА ЦЕНА 4 ХОРМОНА 70.00 лв.
ПАКЕТНА ЦЕНА 3 ХОРМОНА 55.00 лв.
ПАКЕТНА ЦЕНА 2 ХОРМОНА 40.00 лв.
Хистологично и цитологично изследване /за една проба/ 50.00 лв.

АМБУЛАТОРЕН СЕКТОР

Услуга Цена
Гинекологичен преглед 50.00 лв.
Контролен гинекологичен преглед 45.00 лв.
Ултразвукова диагностика / Doppler 70.00 лв.
Ултразвукова диагностика 60.00 лв.
Контролна ултразвукова диагностика 55.00 лв.
Ултразвукова диагностика на млечната жлеза 50.00 лв.
Фетална морфология 19+ – 22+ г.с. 90.00 лв.
4D ехография 100.00 лв.
Изследване на влагалищен секрет /МБИ/ 50.00 лв.
Цитологично изследване /PAP/ или /ТРР/ 50.00 лв.
Микробиологично изследване на еякулат 50.00 лв.
Комбинирано изследване МБ+РАР /ТРР/ 80.00 лв.
PCR /Chlamidia/ или изследване за Mykoplasma, Ureaplasma 70.00 лв.
PCR /Chlamidia и изследване за Mykoplasma, Ureaplasma/ 90.00 лв.
PCR /HPV – типизиране/ 100.00 лв.
Електрокоагулация / електроексцизия 100.00 лв.
Химиокоагулация за целия курс на лечение 100.00 лв.
Поставяне на вътрематочна спирала /без цената на спиралата/ 80.00 лв.
Сваляне на вътрематочна спирала с клиничен преглед 50.00 лв.
Кардио-токографски запис на плода /NST/ с консултация 50.00 лв.
Кардио-токографски запис на плода /NST/ без консултация 40.00 лв.
ЕКГ с консултация 50.00 лв.
PBMC процедура 600 лв.
Re PBMC процедура 400 лв.
IUIM процедура /еднокомпонентна/ 300.00 лв.
Re IUIM/еднокомпонентна/ 150.00 лв.
IUIM процедура /двукомпонентна/ 400.00 лв.
Re IUIM /двукомпонентна/ 200.00 лв.
Амбулаторен леглоден с I.V и/или I.M манипулации 100.00 лв.

Комплексни прегледи

Услуга Цена
Комплексен преглед /УЗД+РАР(ТРР)+МБИ/ 100.00 лв.
Контролен комплексен преглед /УЗД+РАР(ТРР)+МБИ/ 95.00 лв.
Профилактичен преглед /УЗД + РАР или МБИ/ 90.00 лв.
Контролен профилактичен преглед /УЗД + РАР или МБИ/ 85.00 лв.
Комбиниран преглед /Гин. + РАР/ или /Гин.+МБИ/ 80.00 лв.
Контролен комбиниран преглед /Гин.+РАР/ или /Гин.+МБИ/ 75.00 лв.
Интензивна женска консултация / на посещение / 90.00 лв.
Женска консултация / на посещение / 80.00 лв.

Специализирани прегледи при проблемно забременяване:

Услуга Цена
Първичен специализиран преглед при стерилитет 100.00 лв.
Вторичен специализиран преглед при стерилитет /фоликулометрия/ 50.00 лв.
МБИ или МБИ на еякулат или РАР при асистирана репродукция 40.00 лв.

Специализирани консултативни прегледи:

Услуга Цена
Клиничен преглед от акушер-гинеколог, интернист и анестезиолог 50.00 лв.
Пакетна цена клиничен преглед с интернист и анестезиолог 80.00 лв.
Клинична консултация от лекар 40.00 лв.
Консултация по документи/изследвания, изготвяне на документи 30.00 лв.

ЦЕНОРАЗПИС IVF СЕКТОР

Услуга Цена
Вътрематочна инсеминация 600.00 лв.
Реинсеминация 300.00 лв.
Пункция на фоликули под анестезия 750.00 лв.
Ембриотрансфер 600.00 лв.
Ембриотрансфер с ембриотрансферна система + embrioglu 650.00 лв.
Скринингова спермограма 80.00 лв.
Скринингова спермограма + МБИ 100.00 лв.
Разширена спермограма с Крюгер тест 130.00 лв.
Разширена спермограма с Крюгер тест + МБИ 150.00 лв.
SDI тест / Халосперм + Спермограма 200.00 лв.
Ин витро оплождане (IVF) 2000.00 лв.
ICSI лимитиран цикъл / до 3 яйцеклетки включително/ 2000.00 лв.
ICSI при КОХС /от 4 до 9 яйцеклетки включително/ 2500.00 лв.
ICSI при КОХС / при 10 и над 10 яйцеклетки / 3000.00 лв.
ICSI при спонтанен цикъл 1500.00 лв.
Култивиране на ембриони от 3-ти до 5-ти ден 600.00 лв.
Култивиране на ембриони след размразяване 400.00 лв.
Лазерно асистиран хетчинг на 1 ембрион / 2 ембриона 200.00 лв. / 300.00 лв.
Замразяване на яйцеклетки и ембриони до 4 броя 500.00 лв.
Замразяване на яйцеклетки и ембриони над 4 броя 800.00 лв.
Замразяване на сперматозоиди 250.00 лв.
Съхранение на замразени яйцеклетки, ембриони и сперматозоиди за 3 мес. 150.00 лв.
Съхраняване на замразени яйцеклетки, ембриони и сперматозоиди за 6 мес. 300.00 лв.
Съхранение на замразени сперматозоиди яйцеклетки и ембриони за 1 год. 500.00 лв.
Съхранение на замразени сперматозоиди яйцеклетки и ембриони за 2 год. 800.00 лв.
Размразяване и обработка на ембриони и яйцеклетки 500.00 лв.
Подготовка и обработка на сперматозоиди за АРТ 200.00 лв.
При процедура с донорски сперматозоиди доплащане /на проба/ 500.00 лв.
Включване в програма IVF/ET и подготовка на документи 100.00 лв.
Включване в донорска програма за сперматозоиди /профил на донор/ 500.00 лв.
Включване в донорска програма за яйцеклетки /профил на донор/ 1500.00 лв.
Пакетна цена на IVF/ICSI с донорски яйцеклетки (500 лв.+3500 лв.+3000 лв.) 7500.00 лв.
Интравенозна имуномодулация /IVIM/ с Интралипид 50.00 лв.
Реанимационен леглоден без анестезия 200.00 лв.
Реанимационен леглоден с анестезия 300.00 лв.
Биопсия на маточната лигавица / Абразио пробатория 250.00 лв. / 500.00 лв.